Golden Records

 
S. No. Title Play
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253 001 (A) Gokul Bhai Bhatt (Sirohi)
254 001 (B) Gokul Bhai Bhatt (Sirohi)
255 002 (A) Sh. Ranchhod Das Gattani (Jodhpur)
256 002 (B) Sh. Ranchhod Das Gattani (Jodhpur)
257 003(A) Maan mal jain (Jodhpur) 28-07-1982
258 003(B) Maan mal jain (Jodhpur) 28-07-1982
259 004(A) Maan mal jain (Jodhpur) 13-05-1987
260 004(B) Maan mal jain (Jodhpur) 13-05-1987
261 005 Sant lada ram (Jodhpur) 29-07-1983
262 006(A) Yugal kishor chaturvedi (Bharatpur) 11-03-1983
263 006(B) Yugal kishor chaturvedi (Bharatpur) 11-03-1983
264 007(A) Sh. ChandraShekhar Parasar (Jaipur)
265 007(B) Sh. ChandraShekhar Parasar (Jaipur)
266 008 Chandra sekhar parashar (Jaipur) 11-03-1983
267 009(A) Ram narayan chaudhary (Ajmer) 06-04-1983
268 009(B) Ram narayan chaudhary (Ajmer) 06-04-1983
269 010(A) Ram narayan chaudhary (Ajmer) 07-04-1983
270 010(B) Ram narayan chaudhary (Ajmer) 07-04-1983
271 011(A) Sh. RamNarayan Chodhary (Ajmer)
272 011(B) Sh. RamNarayan Chodhary (Ajmer)
273 012 Ram narayan chaudhary (Ajmer) 09-04-1983
274 013 Sh. Bal Krishn Garg (Ajmer)
275 014 (A) Sh. Krishan Gopal Garg
276 014 (B) Sh. Krishan Gopal Garg
277 015(A) Krishna gopal garg (Ajmer) 09-04-1983
278 015(B) Krishna gopal garg (Ajmer) 09-04-1983
279 016 Roop chand saugani (Jaipur) 10-05-1983
280 017 Daulat mal bhandari (Jaipur) 11-05-1983
281 018(A) Mathura das mathur (Jodhpur) 11-05-1983
282 018(B) Mathura das mathur (Jodhpur) 11-05-1983
283 019 Devi shankar tiwadi (Jaipur) 12-05-1983
284 020 A Sh. TikaRam Paliwal (Jaipur)
285 020 B Sh. TikaRam Paliwal (Jaipur)
286 021 (A) Sh. Akshay Kumar Kachchhawa
287 021 (B) Sh. Akshay Kumar Kachchhawa
288 022(A) Devi chand sagarmal (Sirohi) 06-03-1984
289 022(B) Devi chand sagarmal (Sirohi) 06-03-1984
290 023 Dhanraj tated (Sirohi) 07-03-1984
291 024(A) Pukhraj singhavi (Sirohi) 07-03-1984
292 024(B) Pukhraj singhavi (Sirohi) 07-03-1984
293 025 Pukhraj singhavi (Sirohi) 07-03-1984
294 026 Ram prasad gandhi (Pali) 08-03-1984
295 027 (A) Sh. Ganga Das Kaushik
296 027 (B) Sh. Ganga Das Kaushik
297 037 Pro. P N Mathur (Wanasthali jaipur) 21-11-1984
298 038 Siddha raj dhaddha (Jaipur) 08-01-1985
299 056(B) Raghunath paliwal (Nathdwara , Udaypur) 12-06-1985
300 057 Bhairon lal bhardwaj (Jaipur) 13-06-1985
301 059 Bhagwati prasad gupt (Jaipur) 14-06-1985
302 068 Gulaab chand kasliwal (Jaipur) 10-05-1986
303 073 Mrs Ratan devi shashtri & Susheela devi (Vanasthali) 16-01-1987
304 074 Pro Prem narayan mathur & Sajjan devi agarwal (Vanasthali) 16-01-1987
305 075(A) Prahlaad narayan purohit , Kanwar lal jelya , Motilal jain & Baghmal banthia
306 075(B) Prahlaad narayan purohit , Kanwar lal jelya , Motilal jain & Baghmal banthia
307 099 Vijay chand jain (Jaipur) 26-08-1987
308 100(A) Vaidhya gopal dutt (Jaipur) 27-08-1987
309 100(B) Vaidhya gopal dutt (Jaipur) 27-08-1987
310 101(A) Vaidhya gopal dutt (Jaipur) 27 - 08-1987
311 101(B) Vaidhya gopal dutt (Jaipur) 27 - 08-1987
312 102(A) Radhe shyam tikkiwal (Jaipur) 28 - 08-1987
313 102(B) Radhe shyam tikkiwal (Jaipur) 28 - 08-1987
314 103(A) Ladu ram joshi (Ajmer , Sikar) 29 - 08-1987
315 103(B) Ladu ram joshi (Ajmer , Sikar) 29 - 08-1987
316 104(A) Ladu ram joshi (Ajmer , Sikar) 29 - 08-1987
317 104(B) Ladu ram joshi (Ajmer , Sikar) 29 - 08-1987
318 107 Prakash chandra jain (Jaipur) 05-02-1988)
319 113(A) Bhinvaraj dugad & Amar chand dugad (Fatehpur , Sikar) 05-05-1988
320 113(B) Bhinvaraj dugad & Amar chand dugad (Fatehpur , Sikar) 05-05-1988
321 114 Umashankar baba & Shrigopal dinmani (Fatehpur) 05-05-1988
322 115(A) Mrs Ratan devi shastri (Vanasthali) 06-05-1988
323 115(B) Mrs Ratan devi shastri (Vanasthali) 06-05-1988
324 116(A) Mrs kaan kunwari dugad & Khyali ram (Fatehpur , Jhunjhanu) 05, 09-05-1988
325 116(B) Mrs kaan kunwari dugad & Khyali ram (Fatehpur , Jhunjhanu) 05, 09-05-1988
326 117(A) Ram swaroop hidka (Ringis) 07-05-1988
327 117(B) Ram swaroop hidka (Ringis) 07-05-1988
328 118(A) Bhagwana ram & Khyali ram (Sikar , Jhunjhanu) 08,09-05-1988
329 118(B) Bhagwana ram & Khyali ram (Sikar , Jhunjhanu) 08,09-05-1988
330 121(A) Khyali ram (Jhunjhanu) 08-05-1988
331 121(B) Khyali ram (Jhunjhanu) 08-05-1988
332 122(A) Harlal singh puri (Nawalghad) 08-05-1988 & Pt Tadweshwar sharma (Singhana) 10-05-1988
333 122(B) Harlal singh puri (Nawalghad) 08-05-1988 & Pt Tadweshwar sharma (Singhana) 10-05-1988
334 123 Sanwal ram bhartiya ((Nawalghad) & Khyali ram (Jhunjhanu) 08-05-1988)
335 124(A) Chiranji lal (Mukundghad) 08-05-1988 & Durga dutt kayan (Jhunjhunu) 09-05-1988
336 124(B) Chiranji lal (Mukundghad) 08-05-1988 & Durga dutt kayan (Jhunjhunu) 09-05-1988
337 125(A) Vidhyadhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988
338 125(B) Vidhyadhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988
339 126(A) Vidhyadhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988
340 126(B) Vidhyadhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988
341 127(A) Vidhya dhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988 & Khyali ram (Jhunjhunu) 09-05-1988
342 127(B) Vidhya dhar kulhari (Jhunjhunu) 09-05-1988 & Khyali ram (Jhunjhunu) 09-05-1988
343 128(A) Shri yut Pt Tadteshwar sharma (Singhana) 10-05-1988
344 128(B) Shri yut Pt Tadteshwar sharma (Singhana) 10-05-1988
345 165(A) Phool chand agarwal (Govindgadh , Jaipur) 25-07-1989
346 165(B) Phool chand agarwal (Govindgadh , Jaipur) 25-07-1989
347 167(A) Jeeta ram (Jhunjhunu) 23-05-1990
348 167(B) Jeeta ram (Jhunjhunu) 23-05-1990
349 171 Sire mal navlakha (Jaipur) 04-12-1991
350 172(A) Chandra gupta vasnaiya (Jaipur) 05-12-1991
351 172(B) Chandra gupta vasnaiya (Jaipur) 05-12-1991
352 173(A) Radhe shyam sharma (Jaipur) 05-12-1991
353 173(B) Radhe shyam sharma (Jaipur) 05-12-1991
354 174 Radhe shyam sharma (Jaipur) 05-12-1991
355 177(A) Bansi lal luhadiya (Jaipur) 04-05-1992
356 177(B) Bansi lal luhadiya (Jaipur) 04-05-1992
357 184(A) Laxmi narayan jharwal (Jaipur) 21-07-1992
358 184(B) Laxmi narayan jharwal (Jaipur) 21-07-1992
359 185(A) Kapil dev gautam (Jaipur) 21 , 22-07-1992
360 185(B) Kapil dev gautam (Jaipur) 21 , 22-07-1992
361 186(A) Kapil dev gautam (Jaipur) 21 , 22-07-1992
362 186(B) Kapil dev gautam (Jaipur) 21 , 22-07-1992
363 187(A) Kapil dev gautam (Jaipur) 25-08-1992
364 187(B) Kapil dev gautam (Jaipur) 25-08-1992
365 188(A) Kapil dev gautam (Jaipur) 26-08-1992
366 188(B) Kapil dev gautam (Jaipur) 26-08-1992
367 189(A) Kavi sheetal chnad sanyasi 26-08-1992
368 189(B) Kavi sheetal chnad sanyasi 26-08-1992.mp3
369 190 Kavi sheetal chand sanyasi 26-08-1992
370 191(A) Viadhya Vijay shankar shastri (Jaipur) 26-08-1992
371 191(B) Viadhya Vijay shankar shastri (Jaipur) 26-08-1992
372 193 Mrs Gulaab devi khandelwal (Jaipur) 15-09-1992
373 195 Vaikatesh pareek (Laxman gadh) 16-11-1992
374 206(A) Bal krishna vyas (Jodhpur) 16-11-1994
375 206(B) Suraj narayan snehi (Jaipur) 16-11-1994
376 216 Manmath kumar mishra (Sikar) 24-06-1997
377 218(A) Awadesh narayan shukla (Jaipur) 25-06-1997
378 218(B) Awadesh narayan shukla (Jaipur) 25-06-1997
379 219 Madan lal sharma (Jaipur) 26-06-1997
380 220 Damodar lohakar (Jaipur) 26-06-1997
381 227(A) Rajendra kumar Ajaiy (Jaipur) 21-07-1997
382 227(B) Rajendra kumar Ajaiy (Jaipur) 21-07-1997
383 228(A) Rajendra kumar Ajaiy (Jaipur) 21-07-1997
384 228(B) Rajendra kumar Ajaiy (Jaipur) 21-07-1997
385 229 Shaadi lal gupt (Jaipur) 22-07-1997.
386 239(A) Gulaab chand vediya (Jaipur) & Balwant singh mehta (Udaypur) 07 , 13-09-1998
387 239(B) Gulaab chand vediya (Jaipur) & Balwant singh mehta (Udaypur) 07 , 13-09-1998
388 audio